"Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.""
(1 Kor 11, 23-26)

Měli jste někdy tu čest uzavřít s někým darovací smlouvu? Já na Vesmíru mnohokrát... a vždycky to tak člověka potěšilo, že někdo chce podpořit činnost Vesmíru. Naťukala jsem do programu částku, vytiskla papír, kde jsme se oba podepsali a já s velkým díkem a vděčností vložila příspěvek do prostředků pro chod Vesmíru.
Většinou na takových smlouvách bývá uvedeno, že příjemce se zavazuje prostředky dobře a v souladu s dohodou využít.

Napadlo vás někdy, že jednou takhle prostě za námi přišel Ježíš a řekl, že nás chce podpořit, dát nám všechny prostředky, které budeme potřebovat pro život a že nám nabízí sám sebe celého, že se k tomu chce zavázat na nekonečně dlouhou dobu a abychom mu věřili, nabízí nám i ten pomyslný "papír" - smlouvu, na kterou se podepsal svojí krví. On - Bůh se k nečemu zavazuje ve vztahu s námi - hříšnými lidmi, že bude plnit smlouvu a dodržovat všechny podmínky navěky?

A co na to my? Máme z toho aspoň trochu radost? Přijímáme to s vděčností? Máme odvahu připojit na tu smlouvu i ten podpis svůj? A když už možná jo, tak bychom ho radši někdy napsali jen tužkou, aby to v případě potřeby šlo vygumovat? 

On se podepsal krví... Kéž by nám dnešní den pomohl znovu ten náš podpis obnovit, zvýraznit a s vděčností příjmout dar Eucharistie, který bude sytit náš život... podobně zázračně jako byl nasycen celý zástup z pěti chlebů a dvou ryb.

...protože (cituji dnešní kázání): "Ježíš nám toho dává mraky, že to všechno ani nedovedeme pobrat... ještě toho hodně zbyde - plných 12 košů". :-) I když nám zrovna dal ty nacucané mraky dneska doslova, v průvodu s Eucharistií bylo dost vděčných příjemců "Ježíšovy celoživotní dotace", kteří si pro ni přišli i v dešti. ;-)

Tak nám přeju, abychom vždycky čerpali prostředky z "darovací smlouvy", jejíž uzavření dneska slavíme, abychom nikdy neváhali dát vedle Ježíšova krvavého podpisu i ten svůj.